Verksamhet

Nordvästra Skånes Elförening är en ideell intresseförening
som verkar inom Nordvästra Skåne med Helsingborg som
centralort.

Föreningens syfte är att verka för rationell elanvändning,
skapa goodwill för samt främja fortbildningen inom
elbranschen. Föreningen vill även skapa en informell
mötesplats inom braschen för ett ömsesidigt utbyte av
tankar och idéer.

Önskar du mer information eller bli medlem kontakta
någon i styrelsen.

Vårt huvudsakliga arbete koncentreras till:

 • Energi och miljöfrågor
 • Säkerhetsfrågor
 • Teknisk utveckling
 • Utbildnings- och informationsverksamhet
 • Samarbetsfrågor

 

Vi vill diskutera frågor som:

 • Regional och lokal elförsörjning, arbetsmiljö och inomhusklimat.
 • Hur kan man förbättra elsäkerheten.
 • Vilken ny materiel och teknik finns på marknaden och hur kan vi dra nytta av den.
 • Vilka ändringar sker i regelverken och vad kan vi göra för att utbilda våra medlemmar.
 • Hur kan vi främja ett ökat samarbete mellan el-branschens parter såsom leverantörer, tillverkare, grossister, fackhandel, istallatörer och konsulter på ett sätt som gagnar alla våra medlemmar.


Vi vill aktivera våra medlemmar genom t ex:

 • Kurser
 • Seminarier
 • Konferenser
 • Produktpresentationer
 • Föredrag
 • Studiebesök
 • Stipendier
 • Informella sammankomster


Våra Stadgar:
Våra stadgar finns att läsa, klicka >här<